MŨI KHOAN TÂM OKABE SKH51

MŨI KHOAN TÂM OKABE SKH51

MŨI KHOAN TÂM OKABE SKH51

MŨI KHOAN TÂM OKABE SKH51

MŨI KHOAN TÂM OKABE SKH51
MŨI KHOAN TÂM OKABE SKH51
Danh mục sản phẩm

MŨI KHOAN TÂM OKABE SKH51

Mã sản phẩm: SKH51
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 65

MŨI KHOAN TÂM OKABE SKH51

Chi tiết sản phẩm

Model d-Size d-Tolerance D-Size D-Tolerance L l
OKABE_TYPE1_0.3
0.3 0.05 3 0-0.014 31 0.4
OKABE_TYPE1_0.4
0.4 0.05 3 0-0.014 31 0.5
OKABE_TYPE1_0.5
0.5 0.05 3 0-0.014 31 0.6
OKABE_TYPE1_0.6
0.6 0.05 3.5 0-0.018 36 0.7
OKABE_TYPE1_0.7
0.7 0.05 3.5 0-0.018 36 0.9
OKABE_TYPE1_0.8
0.8 0.05 4 0-0.018 36 1
OKABE_TYPE1_0.9
0.9 0.05 4 0-0.018 36 1.1
OKABE_TYPE1_1.0
1 0.05 4 0-0.018 36 1.3
OKABE_TYPE1_1.2
1.2 0.05 5 0-0.018 42 1.6
OKABE_TYPE1_1.5
1.5 0.05 5 0-0.018 42 2
OKABE_TYPE1_10.0
2 0.08 5 0-0.018 42 2.6
OKABE_TYPE1_12.0x22.0
2 0.08 6 0-0.018 47 2.6
OKABE_TYPE1_12.0x25.0
2.5 0.08 6 0-0.018 47 3.2
OKABE_TYPE1_2.0
2.5 0.08 7.7 0-0.022 57 3.2
OKABE_TYPE1_2.0x5.0
3 0.08 7.7 0-0.022 70 3.9
OKABE_TYPE1_2.5
3 0.08 8 0-0.022 53 3.9
OKABE_TYPE1_2.5x6.0
3.2 0.08 7.7 0-0.022 57 4.2
OKABE_TYPE1_3.0
4 0.08 10 0-0.022 69 5.2
OKABE_TYPE1_3.0x8.0
4 0.08 11 0-0.027 69 5.2
OKABE_TYPE1_3.2
5 0.12 11 0-0.027 69 6.6
OKABE_TYPE1_4.0
5 0.12 12 0-0.027 69 6.6
OKABE_TYPE1_4.0x10.0
6 0.12 16 0-0.027 90 7.8
OKABE_TYPE1_5.0
6 0.12 18 0-0.027 95 7.8
OKABE_TYPE1_5.0x12.0
8 0.12 18 0-0.027 100 10.4
OKABE_TYPE1_6.0
10 0.12 18 0-0.027 100 13.1
OKABE_TYPE1_6.0x16.0
12 0.12 22 0-0.033 110 15.7
OKABE_TYPE1_8.0
12 0.12 22 0-0.033 120 15.7

Giỏ hàng

Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh MS TÌNH

Điện thoại 0914434118

0914434118 0914434118

backtop